Despre noi

ASOCIAŢIA PENTRU PARTICIPARE CETĂŢENEASCĂ

Scop: promovarea participării cetăţeneşti în viaţa publică.

Obiective:

- sprijinirea interculturalităţii;
- sensibilizarea societăţii asupra realităţii naţiunilor în curs de dezvoltare;
- garantarea respectării drepturilor omului în toată lumea;
- sprijinirea dezvoltării naţiunilor, fără discriminare bazată pe sex, rasă, religie sau ideologie politică;
- dezvoltarea resurselor comunitare la nivel local prin promovarea educaţiei permanente şi a învăţării interculturale;
- cercetare în ceea ce priveşte îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor pentru facilitarea învăţării în rândul adulţilor;
- sprijinirea integrării româneşti în Uniunea Europeană, prin promovarea educaţiei adulţilor şi a dezvoltării în context European;
- facilitarea dialogului şi a cooperării transfrontaliere pe teme privitoare la educaţia adulţilor;
- sprijin şi consultanţă pentru accesarea de fonduri naţionale şi europene în vederea implementării proiectelor din domeniul educaţiei adulţilor şi nu numai;
- sprijinirea, facilitarea si incurajarea de actiuni menite sa imbunatateasca calitatea vietii varstnicilor si promovarea drepturilor acestora.

Asociaţia coordoneaza “Casa Asociaţiilor şi Fundaţiilor” CAFF – Făgăraş

Beneficiari:

- organizaţiile neguvernamentale,
- administraţiile publice locale,
- comunităţile locale,
- persoanele active din municipiul Făgăraş si localităţile din jur.

Misiune:

Sprijinirea proceselor democratice din România, întărirea capacităţilor organizaţionale ale asociaţiilor obşteşti, promovarea imaginii sectorului asociativ, facilitarea relaţiilor de colaborare inter şi intrasectoriale, încurajarea iniţiativei civice prin oferirea de servicii calitative de informare, instruire şi consultanţă.

Viziune:

Centru analitic, informaţional, un punct de sprijin pentru organizaţiile neguvernamentale, accesibil, deschis pentru toţi, dotat cu tehnologii moderne, amplasat într-un sediu spaţios.

Obiective strategice:

1. Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în procesul de integrare europeană, extinderea relaţiilor dintre ONG din municipiul Fagaras si comunele invecinate.
2. Creşterea accesibilităţii la resursele informaţionale şi diversificarea modalităţilor de informare a beneficiarilor, dezvoltarea de reţele de comunicare capabile să asigure un schimb de informaţii rapid şi eficient între organizaţii.
3. Creşterea profesionalismului membrilor ONG, diversificarea programelor de instruire şi adaptarea lor la cerinţele beneficiarilor.
4. Promovarea imaginii, a experienţelor pozitive din sectorul asociativ, întărirea rolului şi creşterea vizibilităţii sectorului neguvernamental în comunitate.
5. Susţinerea iniţiativelor locale, creşterea disponibilităţii spre voluntariat a comunităţii prin dezvoltarea spiritului filantropic.
6. Extinderea relaţiilor cu autorităţile publice locale, încurajarea dialogului şi colaborării dintre actorii comunitari.
7. Promovarea transparenţei în activitatea ONG, inclusiv a transparenţei financiare.
8. Dezvoltarea instituţională şi logistică a CAFF