Proiect CAPWIN

Titlul proiectului: CAPWIN – Remobilizarea competenţelor şi a obiectivelor personale ale elevilor care abandonează şcoala timpuriu

Tema(e): Motivare crescută a elevului–Recunoaşterea învăţării non-formale şi informale – Observare şi reflecţie în vederea actualizării şi îmbunătăţirii strategiilor educaţionale

Sector de activitate: Social – Educaţie

Public ţintă: Profesori–Directori- Manageri – EducatoriMediatori – Parinti

Parteneri:

ŸITEP ARC EN CIEL (CEFERH) (Franţa)

 PASSEPORT EUROPE (Franţa)

 FORO TECNICO DE FORMACION (Spania)

 KERIGMA INNOVATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL (Portugalia)

 LIFELONG LEARNING CENTER IN SUDURNES PENINSULA (Islanda)

 TALENT AND PERFECTION – TP THEATER (Suedia)

 REGIONAL DIRECTORATE OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION OF THESSALY (Grecia)

 ASOCIATIA PENTRU PARTICIPARE CETÃȚENEASCÃ (România)

 

CONTACT:

PEPTEA Florina

Tel.: 004-0721212433

Email: hanako2001ro@yahoo.com

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

CONTEXT

Obiectivele Srategiei Europene 2020 sunt ambiţioase în ceea ce priveşte abandonul şcolar. Criza economică şi tendinţele migratoare în Europa nu fac altceva decât sa accentueze factorii de vulnerabilitate în rândul tinerilor, punând în pericol obiectivele de angajare şi agravând consecinţele socio-medicale.

Un studiu al EUROSTAT din 2009 privitor la forţa de muncă, arată că întreaga Europă este afectată, chiar daca problema priveşte îndeosebi bazinul Mediteranean şi Europa de Est. Mizele sunt mari pentru viitor din moment ce 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18-25 abandonează şcoala timpuriu, iar în rândul populaţiilor imigrante procentajele sunt mai crescute.

Obiectivul este de a reduce nivelul abandonului şcolar cu 10% la finele anului 2020.

În recomandările Consiliului European din iunie 2011, găsim printre obiective:

- o abordare individualizată a copilului;

- consolidarea competențelor profesionale legate de acest domeniu

- acoperirea costurilor comunitare (pentru copil și familie);

- și în cele din urmă, îndrumare pentru activitățile din afara scolii, un factor de stimă de sine.

Acesta este cu siguranță o chestiune de educație, în favoarea copilului, o educație ce integrează în mare tot ceea ce ar putea favoriza refugiul, prevenirea și înscriere în prioritățile politice regionale.

Ne confruntăm cu toții cu o tendință de abandonare a misiunii educative din partea profesioniștilor și a parinților – cu toții așteaptând ca instituțiile sau guvernele să ia atitudine.

Dificultățile se răspândesc către profesioniști, ei înșiși în căutare de metode și instrumente, înlocuind profesionalismul pe calea spre succes.

Metoda de lucru și instrumentele de mediere folosite cu succes de cațiva ani la ITEP Arc-en-Ciel în ceea ce priveşte abandonul din sistemul școlar așează părinții și profesioniștii în rolurile lor de actori principali în dezvoltarea copiilor și a adolescenților.

Scopul este acela de a instrui profesioniștii care se ocupă de copii pentru a:

- le permite să se reconecteze cu obiectivele lor;

- îi readuce pe drumul cel bun și a-i duce înapoi înspre sistemul școlar clasic.

OBIECTIVE

1. Să pună înapoi în echilibru obiectivele și mijloacele profesioniștilor vizaţi, în scopul de a consolida expertiza și acțiunile lor educative;

2. Să furnizeze instrumente de analiză și de evaluare individuală și colectivă;

3. Să schimbe atitudini profesionale;

4. Să integreze metoda într-un mod transversal în abordarea instituției în cauză.

Metoda de analiză a strategiilor și a procesului de luare a deciziilor oferă profesioniștilor vizaţi (echipele socio-educative și de predare):

- o modalitate de a-şi reevalua abilitățile, un grad de confort professional sporit datorită unei ajustări permanente a expertizei lor și a acțiunilor lor educative (adaptabilitate crescută și prin urmare mobilitate sporită) plasându-i din nou, într-un context de succes (de prevenire a abuzului și a epuizării);

- capacitatea de a ajuta copilul să se perceapă pe el însuși din nou ca fiind capabil să îşi redescopere propriile abilități și capacitatea de «a face» prin redefinirea unor obiective simple de viaţă, în mod progresiv și într-un mod adaptat la individualitatea și contextul său personal, în scopul de a-şi redobândi încrederea în sine și încrederea în procesul de învățare.

Această metodă permite:

- Schimbarea fundamentală a atitudinii profesioniștilor și recâștigarea poziției acestora de «a trăi propriile lor acte educative».

- Dobândirea unui set de instrumente inovatoare coerente în domeniul practic și a unei expertize, cu scopul diagnosticării unor nevoi psihosociale și cognitive ale celor care abandonează școala, şi de asemenea, crearea unor programe de tutorat individualizate.

- Găsirea de alternative la stigmatizarea sau izolarea celor care abandonează școala, evitându-se astfel eșecul copiilor și al familiilor acestora, cât și al profesioniștilor înșiși.

- Organizarea unei echipe și a unei abordări profesionale de cooperare care gravitează în jurul identificării abilităților copiilor, care vor crea o dinamică adevărată în sprijinul acestora.

Abordarea personalizată permite includerea tuturor aspectelor vieții celui care se află în situaţie de abandon școlar și îl ajută să progreseze în toate aceste domenii garantându-se astfel menținerea integrării identităţii sale pe durata întregului proces și pe viitor.

Această metodă permite o dezvoltare personală pe care fiecare profesionist o va perpetua și pe care o poate adapta la toate situațiile profesionale, dar, de asemenea, permite protejatului care se află în situaţie de abandon școlar să îşi însuşească această metodă, care îi va fi utilă în viitor.

REZULTATE ŞI IMPACT

Impactul CAPWIN se reflectă în dezvoltarea abilităților directorilor, educatorilor, profesorilor de a aplica și de a constata ca au succes cu metode care vizează prevenirea mecanismelor care declanşează abandonul și care nasc dorința de a rămâne în școală.

- Agenţia Regională de Sănătate așteaptă de la această metodă, pe care o sprijină, o abordare care face mult mai dinamice aceste practici profesionale, în scopul adaptării acestora la evoluțiile nevoile populației.

- Agenția Națională pentru Susţinerea Performanţei este foarte interesată de dinamica evaluării, care permite faza de diagnosticare a efectelor și de metoda de dezvoltare a procesului de luare a deciziilor.

- Elaborarea grilelor de observare a competențelor și a efectelor metodei se doreşte a fi un instrument pentru interpretarea performanţei, cu alte cuvinte, a eficienței și a performanței tutoratului.

- Rectoratul din Lyon (Inspectoratul Judeţean Şcolar), este interesat de CAPWIN deoarece inspectoratul școlar este puternic implicat pe de o parte, în crearea unei platforme inter-instituţionale de monitorizare și susținere a celor care se află în situaţie de abandon școlar și pe de altă parte, în activitate al Misiunii Generale pentru Integrare (biroul central pentru integrare profesională).

- Într-adevăr, MGI care monitorizează, coordonează și gestionează persoanele necalificate aflate în situaţie de abandon şcolar (indiferent de origine), dorește să știe despre rezultatele demersului nostru, care poate aduce la lumină o nouă prspectivă cu privire la deciziile legate de mijloace și la structurile care urmează să fie puse în aplicare.

- La Maison des personnes Déparmentale Handicapées (Oficiul Regional de pentru Persoanele cu Handicap) este atent, deoarece observă unele situații dificile legate de comportament care se agravează şi duc spre abandon și care conduc către un proces progresiv de dezactivarea forțând instaurarea deciziei de consiliere de orientare într-un domeniu specializat.

Compania BFG se angajează să fie un partener în construcția unei unități de cazare din lemn uşor, care va fi inaugurată.

Președintele industriei de exploatare Rhône dovedește faptul că companiile sunt interesate ca tinerii să se reintegreze în școală pentru a-i pregăti să devină profesioniști echilibraţi în raport cu colegii lor, cetăţeni competenţi și activi din puct de vedere economic.

Din acest punct de vedere, aceste organizații sunt implicate în comitetul de monitorizare și solicită să li se împărtășească concluziile experimentului CAPWIN.

La nivel regional, așteptările partenerilor centrului de formare (IUFM sau Școala de formare a profesorilor, universități și școli de psihologi, școli profesionale pentru educatori, manageri și directori de companii) ne sunt prezentate în timpul sesiunilor de instruire în centrele de formare, precum și atunci când întâlnim numeroşi educatori, pedagogi, psihologi, personal stagiar din echipele de management pentru prima dată la AEC.

Mai mult decât atât, OPCA (companii care se furnizează formare pentru alte companii) ne dezvăluie gândurile cu privire la evolutia formării inițiale a lucrătorilor sociali, astfel încât aceştia să fie mai bine pregătiţi pentru a oferi un sprijin adecvat persoanelor cu handicap.

Această metodă de lucru care presupune ca o condiție fundamentală implicită modalitatea de a-i face pe oameni să acționeze pe cont propriu, este transferabilă către alte contexte naţionale şi culturale. Ea se bazează pe practică și fapte. Este integrată aşadar în domeniul contextual.

Fiecare partener poate lucra (ca un comitet de monitorizare și în parteneriat), cu instituții, federații profesionale și universitare. In fiecare echipă avem profesori, psihologi si directori care au o cunoaștere aprofundată a procesului de evaluare și certificare.

- Grecia: RDET dorește să îi facă pe profesorii și pe consilierii pedagogici să conştientizeze. 60% dintre cadrele didactice încearcă să convingă tinerii să rămână în școală, dar nu reușesc. Cifrele din învățământul superior sunt şi mai mari, munca aprofundată va fi condusă de echipe de consiliere. Impactul va fi imediat având în vedere faptul că RDET are contacte la nivel ministerial.

-      Spania şi Portugalia: Sectorul social este puternic afectat de criză. Adăugarea unei caracteristici de «mobilitate» datorită unei mai bune expertize și a unui crescut grad de adaptabilitate poate deschide într-adevăr ușa către piaţa muncii pentru profesioniștii fără locuri de muncă din sectoarele subfinanțate.

-    Islanda: Cooperarea combinată dintre serviciile de învățământ și companii va crea un domeniu de lucru complementar în termeni de monitorizare în Islanda și Norvegia.

-    România: cooperarea universitară va permite să se lucreze la formarea inițială și la recunoaşterea aceastei metode. Ideea este aceea de a combina această acțiune cu colaborarea serviciilor sociale publice pentru a valida criteriile de reuşită. Municipiul Făgăraş va mobiliza contactele sale colective teritoriale în vederea înscrierii acesteri formări în acțiunile FSE.

- Suedia: Datorită demonstrațiilor din cadrul reprezentaţiilor teatrale, TPT va fi în măsură să promoveze tehnica teatrului interactiv în domeniul abandonului școlar și pe scară mai largă în cadrul metodei AEC.