Proiect EMPOWERWOMENT

Numele proiectului: EmpowerWOMENt – Sprijinirea Capacităţilor Antreprenoriale ale Femeilor în Faza de Start-up în Afaceri

Despre proiect:

O femeie antreprenor reprezintă o sursă semnificativă de creștere în Europa; cu toate acestea femeile au nevoie de abordări diferite faţă de bărbați. Femeile s-ar putea să aleagă domenii de afaceri diferite și s-ar putea să lucreze diferit faţă de bărbaţi.  Multor femei le place, de asemenea, să includă valorile sociale în activitatea lor. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de ecosisteme antreprenoriale pentru femei, bazate pe propriile lor experienţe de viață și sisteme de valori.

În acest context, ecosistem înseamnă comunități de structuri de sprijin, de ajutor reciproc și resurse ale rețelelor puse în slujba femeilor antreprenor – o interactivitate care să fie în măsură să îşi creeze propriul sistem de relaţionare de sine stătător. Proiectul îşi propune să creeze și să piloteze astfel de ecosisteme în diferitele țări partener, precum și să ofere altor comunități europene îndrumare bazată pe cazuistică.

Misiunea de bază a proiectului este aceea de a le capacita pe femeile antreprenor să creeze ele însele astfel de ecosisteme în scopul consolidării și extinderii propriilor afaceri.

Coordonatorul proiectului: Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Partenerii:

Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Turcia)

FH JOANNEUM Gesellschaft m.b.H. (Austria)

Fondazione Risorsa Donna (Italia)

Asociaţia pentru Participare Cetăţenească (România)

Working with Europe/Treballant amb Europa associació (Spania)

Ieba-Centro De Iniciativas Empresariais E Sociais (Portugalia)

Association M3-Mcube (Franţa)

GRUPURILE ŢINTĂ ALE PROIECTULUI

Grupurile ţintă la nivel local

- Grupul ţintă primar îl reprezintă femeile antreprenor în faza de start-up aflate în situaţii de afaceri (1-3 ani) fragile şi adesea dificile (produse sau servicii) şi care au nevoie de măsuri de sprijin inclusiv de ecosisteme locale şi virtuale

- Grupul ţintă secundar îl reprezintă femeile antreprenor experimentate şi de succes care oferă celor în fază de start-up inspiraţie şi îndrumare practică utilă

- Grupul ţintă terţiar îl reprezintă ecosistemele existente, cele care sunt în curs de formare sau noile ecosisteme locale de sprijin din comunitățile partenere, inclusiv factorii cheie ai antreprenoriatului și facilitatorii din comunitate

Grupurile ţintă la nivel european

- Grupul ţintă primar și beneficiariele sunt grupurile de femei din întreaga Europă în fază start-up, inclusiv ecosistemele de sprijin existente sau în curs de formare

- Grupul ţintă secundarîl reprezintă publicul european din domeniul educaţiei antreprenoriale, inclusiv profesioniști, cercetători și o comunitate mai largă de actori interesaţi

- Grupul ţintă terţiar îl reprezintă factorii de decizie şi de elaborare a programelor de finanțare la nivel european în domeniul antreprenoriatului și al educaţiei antreprenoriale

Aceste grupuri țintă sunt construite de-a lungul evoluției proiectului, în funcţie de diseminarea rezultatelor proiectului.

 

Produsele şi rezultatele proiectului

1. EmpowerWOMENt Platformă Virtuală Liberă

2. SharingWithU – Orientare şi Servicii Suport

3. Consolidarea Noii Mele Afaceri – Ghid pentru Femeile Antreprenor în Fază de Start-Up şi pentru Comunităţile Lor

4. Vocile Femeilor – Interviuri Video cu Femei Antreprenor în Fază de Start-Up

5. Recomandări la Nivelul Politicilor – Sprijinirea Iniţiativelor Femeilor?

6. Eco-X – Care sunt paşii următori? Exploatare Comunicare – Studiu

7. Materiale de Curs pentru Femeile Antreprenor în Fază de Start-Up

Mobilitate mixtă la Roma

Atelierul de lucru transnațional de la Roma al femeilor în fază de start-up aduce împreună un număr considerabil de antreprenori, profesioniști și actori ai proiectului pentru dezbateri aprofundate în legatură cu provocările cele mai semnificative ale proiectului și va reprezenta un cadru pentru desfăşurarea unor consistente activități non-formale de învățare și generatoare de rezultate.

 

Principalele obiective ale atelierului vor fi:

- Dezvoltarea unei perspective transnaţionale în legatură cu temele proiectului

- Implicarea femeilor din fiecare țară pentru a-şi descrie experienţele, comunitățile

- Asigurarea unui spațiu de reflecție centrat pe problemele de gen

- Crearea unor noi modalități pentru a dezvolta în continuare și pentru a consolida rolul femeilor în lumea antreprenoriatului

 

Impactul proiectului

Abordarea axată pe beneficiar şi procesul de învățare generat, vor permite grupurilor de femei implicate din comunitățile partenere să adăuge 4 dimensiuni suplimentare, importante propriilor afaceri, în comparație cu abordările tradiționale de capacitare:

1. Femeile îşi vor îmbunătăți, datorită abordării orientate spre utilizator, abilitățile de a-şi comunica problemele, nevoile și strategiile

2. Femeile îşi vor perfecţiona, datorită abordării orientate spre utilizator, abilităţile digitale

3. Femeile vor dobândi, datorită abordării orientate spre utilizator, abilități, experiență și motivația de a fi mentori și de a îndruma femeile antreprenor în situații similare, la nivel local, dar și european

4. Prin această abordare orientată către utilizator femeile vor fi în poziția de a se elibera de modelele tradiționale și de a-și consolida conștiința de sine în modul de a face afaceri