Proiect IESEC

CONTEXT

Îmbătrânirea populației UE este una dintre provocările majore din domeniul sănătății publice cu care ne confruntăm în secolul 21, deoarece numărul adulților în vârstă care va avea nevoie de îngrijire va fi mai mult decât dublu în următoarele câteva decenii. Se preconizează că numărul persoanelor cu vârste de 70 și peste cu limitări de activitate va creşte substanțial în următoarele decenii. În același timp, din cauza schimbării dinamicii sociale, va exista o scădere a numărului de membri ai familiei sau a îngrijitorilor plătiți disponibili să aibă grijă de aceştia.

Membrii familiilor reprezintă aproximativ 72% din îngrijitorii plătiți și neplătiți ai persoanelor în vârstă cu limitări de activitate. Marea majoritate a îngrijitorilor (80%) oferă servicii de îngrijire de la una la cinci ore pe zi, în timp ce 76% din îngrijitori sunt neplătiți.

Susținerea membrilor familiilor care oferă îngrijire și capacitatea lor de a oferi îngrijire la domiciliu sau în comunitate este crucială pentru sistemul de sănătate al multor țări. O preocupare constantă este dată de faptul că sprijinul continuu pe îngrijitorii din cadrul familiei, fără o mai bună recunoaștere a nevoilor de sprijin ale acestora, ar putea afecta negativ capacitatea îngrijitorilor din familie de a oferi îngrijire în viitor și ar putea duce la probleme emoționale, fizice și financiare mai mari. Acest impact negativ asupra îngrijitorului ar afecta probabil calitatea îngrijirii şi a vieții destinatarului îngrijirii și a restului familiei. Cercetările au arătat că depresia netratată, epuizarea, problemele financiare și alte complicații legate de îngrijire sunt factori majori care contribuie la instituționalizare, generând de multe ori cheltuieli publice mai mari cauzate de costurile cu asistența medicală din centrele de îngrijire.

 

OBIECTIVELE IESEC

În proiectul IESEC accentul se pune pe dezvoltarea sprijinului psiho-educațional și a instruirii specialiștilor din domeniul vârstei a treia și îngrijitorilor de vârstnici, cu scopul de a crește șansele de angajare și standardele îngrijitorilor prin instruire de specialitate și capacitare inovatoare.

Activitățile consorțiului IESEC în vederea atingerii acestor obiective sunt:

  • Oferirea de formare, servicii de sprijin și informare pentru a asista dezvoltarea profesională și personală a îngrijitorilor de vârstnici cu privire la educație și ocupare într-o dimensiune europeană;
  • Elaborarea unui cadru comun pentru evaluarea, validarea și recunoașterea competențelor și abilităților informale și non-formale ale îngrijitorilor de vârstnici;
  • Propunerea unui curriculum unitar privitor la bazele îngrijirii vârstnicilor;
  • Oferirea de formare pentru îngrijitorii de vârstnici în legatură cu tratamente medicale, strategii de îngrijire, planificare pe termen lung, provocări comportamentale, îmbătrânire de succes, și alte probleme conexe;
  • Asigurarea instruirii pentru specialiștii din domeniul vârstei a treia: sprijin în determinarea riscului advers la persoanele în vârstă; identificarea persoanei în vârstă cu probleme clinice; gestionarea bolilor comune, a comportamentelor provocatoare, planificarea anticipată a îngrijirii; gestionarea managementului de îngrijire și a managementul de caz; deprinderea unor modalități de a face față stresului de îngrijitor, descoperirea de modalități de a reduce frustrările și barierele în experiența de îngrijire;
  • Elaborarea unui manual cu cunoștințe de bază, abilități și atitudini necesare pentru a face față provocărilor îngrijirii unui vârstnic și de a fi un îngrijitor eficace;
  • Conceperea de videoclipuri pedagogice (cu ajutorul Instrumentului Pedagogic Cultural) pentru a capacita îngrijitorii de vârstnici să poată răspunde provocărilor emoționale ale procesului de îngrijire;
  • Organizarea de focus grupuri cu îngrijitorii de vârstnici pentru a-i ajuta să îşi identifice nevoile emoționale într-un mediu de sprijin;
  • Construirea unui portal cu informații despre îngrijirea vârstnicilor, prin oferirea de resurse umane și informaționale.

 

CINE IMPLEMENTEAZÃ IESEC

Proiectul IESEC este implementat de un consorțiu transnațional compus din 10 parteneri din România, Marea Britanie, Suedia, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Turcia, fiecare dintre aceştia contribuind cu expertiză și know-how atât pentru buna implementare a proiectului, precum și pentru elaborarea unor rezultate și a procese de înaltă calitate.

Pentru mai multe informații despre proiectul IESEC vizitați www.iesec.eu.